Zarząd Próchnika przygotowuje wniosek o upadłość

Zarząd Próchnika przygotowuje wniosek o upadłość

W weekend majowy zarząd Próchnika poinformował, że rozpoczął sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości. Powodem tej decyzji jest zastrzeżenie audytora do sprawozdania rocznego. Firma przeprowadzającą audyt w Spółce wskazała, iż od marca Sąd nie otworzył postępowania restrukturyzacyjnego, co w jej ocenie może wiązać się z negatywnym rozpatrzeniem wniosku. Wówczas rezerwy utworzone przez zarząd Spółki mogą okazać się niewystarczające.

Jednocześnie w swoim komunikacie zarząd Spółki wskazał, że przyjmuje zastrzeżenie Niezależnego Biegłego Rewidenta jako uzasadnione. Jednakże podkreśla, że w jego ocenie złożony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego jest należycie umotywowany, wobec czego zasługuje na pozytywne rozpatrzenie.

Źródło: http://www.parkiet.com/Handel-i-konsumpcja/305069997-Prochnik-Zarzad-szykuje-wniosek-o-upadlosc-ale-moze-go-nie-zlozyc.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.