Badanie transgranicznego przenoszenia działalności gospodarczej przez doradców restrukturyzacyjnych

Badanie transgranicznego przenoszenia działalności gospodarczej przez doradców restrukturyzacyjnych

Komisja Europejska planuje dokonać harmonizacji przepisów przepisów regulujących przenoszenie, łączenie i podział spółek. Jednolita regulacja miałaby umożliwić przedsiębiorcom z dwóch różnych państw UE przeniesienie działalności na takiej samej zasadzie w każdym z państw członkowskich. Obecnie jest to utrudnione, gdyż polskie sądy piętrzą trudności przed przedsiębiorcami.

Jednocześnie KE chciałaby, aby w zależności od wielkości podmiotu stosować inne procedury sprawdzenia, czy przeniesienie działalności nie zmierza do naruszenia czy obejścia prawa. Ponadto transgraniczne przenoszenie działalności mają być objęte gwarancjami w zakresie zwalczania obchodzenia przepisów podatkowych, naruszeniu praw pracowniczych lub wierzycieli i mniejszościowych wspólników. Dodatkowo planowane jest, że w razie zaistnienia ww. okoliczności organ państwa członkowskiego wstrzyma transgraniczne przeniesienie działalności gospodarczej.

Weryfikacji ww. czynności ma dokonywać niezależny ekspert niezwiązany ze spółką, który ma sporządzić analizę czy transgraniczne operacje nie doprowadzą do pokrzywdzenia wierzycieli, pracowników czy mniejszościowych akcjonariuszy. Raport eksperta miałby być sporządzany w zakresie średnich i dużych przedsiębiorstw.

Przewiduje się, że funkcję eksperta w Polsce mógłby pełnić doradca restrukturyzacyjny

 

Źródło: www.biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1122272,nowe-zasady-przenoszenia-biznesu-do-innego-panstwa-czlonkowskiego-ue.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.