Konferencja Naukowa „Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym”

Konferencja Naukowa „Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym”

W dniu 18 maja 2018 roku w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona bezskuteczności czynności prawnych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Organizatorami były: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Uczelnia Łazarskiego oraz Akademia Restrukturyzacji. Pracami kierowali: dr Patryk Filipiak oraz prof. Anna Hrycaj. Partnerami konferencji była m.in. Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych. Patronem medialnym był Doradca Restrukturyzacyjny, Wolters Kluwer oraz TVP3 Poznań.

Konferencja zgromadziła prawie 200 przedstawicieli nauki oraz praktyki prawa upadłościowego. Prelegentami byli najznamienitsi specjaliści w tej dziedzinie. W kolejności wystąpień byli to:

 1. Maciej Gutowski, który omawiał w ogólności charakter prawny bezskuteczności w prawie cywilnym oraz upadłościowym,
 2. dr hab. Andrzej Torbus, które przedstawił emancypacyjny model bezskuteczności w prawie upadłościowym,
 3. dr Annerose Tashiro, która omówiła reformę instytucji bezskuteczności w prawie niemieckim,
 4. Feliks Zedler, które zaprezentował problematykę bezskuteczności umów majątkowych małżeńskich,
 5. radca prawny Piotr Zimmerman, który przedstawił praktyczne aspekty bezskuteczności oraz nieważności cesji wierzytelności przyszłych w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 6. Andrzej Jakubecki, który omówił problemy i wyzwania procedury ustalania bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym,
 7. dr hab. Anna Hrycaj , która przedstawiła problematykę upadłości dłużnika w kontekście dochodzenia roszczeń z tytułu bezskutecznych czynności prawnych
 8. dr Patryk Filipiak, który przeanalizował skutki prawne upadłości osoby trzeciej dla dochodzenia roszczeń z tytułu bezskuteczności czynności prawnych.

Nowością było zaprezentowanie tematu w ramach sesji plakatowej. Środkiem przekazu była treść umieszczona na plakacie w formacie A0 oraz komentarz autora. Czterech uczestników sesji plakatowej wygłosiło krótkie komunikaty:

 1. Mateusz Buszkiewicz, w zakresie regulacji kolizyjnoprawnej dotyczącej skargi pauliańskiej w rozporządzeniu UE nr 2015/848,
 2. dr Mikołaj Kondej, przedstawiający skutki podatkowe przekazania do masy upadłości składnika majątkowego stanowiącego przedmiot bezskutecznej czynności,
 3. radca prawny Rafał Waszkiewicz, omawiający wpływ ogłoszenia upadłości osoby trzeciej na egzekucję prowadzoną z jej majątku przez wierzyciela pauliańskiego oraz
 4. radca prawny Bartosz Sierakowski, który przedstawił model zabezpieczenia roszczeń z tytułu bezskuteczności w postępowaniu przed sędzią komisarzem.

Konferencję wzbogaciło wystąpienie adwokata francuskiego (avocat) i niemieckiego (Rechtsanwalt) Ronan Dugué, który omówił instytucję bezskuteczności w upadłości w prawie francuskim.

Całe wydarzenie należy uznać za bardzo udane. Uczestnicy brali aktywy udział w dyskusji. Okazało się, że jest wiele wątków, które wciąż wymagają pogłębionych studiów i analiz.

Zwracała uwagę bardzo dobra organizacja konferencji. Nowością była wspomniana sesja plakatowa oraz przedstawienie zagadnień francuskiego prawa upadłościowego za pomocą nagrania wideo wyświetlonego na telebimie. Dodatkowo referaty prelegentów zostaną opublikowane w czasopiśmie Polski Proces Cywilny oraz w Doradcy Restrukturyzacyjnym.

Organizatorzy zaprosili na kolejne wydarzenia z cyklu. Już 30 listopada 2018 r. w Warszawie na Uczelni Łazarskiego odbędzie się konferencja poświęcona skardze pauliańskiej w prawie i postępowaniu cywilnym. Natomiast 14 czerwca 2019 r. w Poznaniu dojdzie do spotkania poświęconego wpływowi ogłoszenia upadłości na postępowania

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.