Liczba postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w pierwszej połowie 2018 r. wzrosła

Liczba postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w pierwszej połowie 2018 r. wzrosła

Z badań przedstawionych w raporcie Coface za pierwsze półrocze 2018 r. wynika, że liczba postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wzrosła o 21 procent. Zwiększająca się liczba postępowań nie wynika ze zmiany prawa upadłościowego i wprowadzenia prawa restrukturyzacyjnego, a z problemów płynnościowych przedsiębiorstw.

Najbardziej popularnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego jest przyspieszone postępowanie układowe, ale zwiększa się także liczba sanacji. Ponadto wzrasta liczba postępowań upadłościowych, których celem jest likwidacja majątku danego podmiotu, a nie naprawa prowadzonej działalności.

W raporcie wskazano, że w wielu branżach jest znaczna konkurencja, która uniemożliwia podnoszenie marż, pomimo wzrostu kosztów np. z tytułu coraz wyższych wynagrodzeń pracowników. Ponadto zwrócono uwagę, że przedsiębiorstwa będą odczuwać pogarszające się warunki gospodarcze, a także wprowadzony tzw. split payment, który wpłynie na pogorszenie ich płynności finansowej.

Coface przewiduje, że liczba restrukturyzacji i upadłości w Polsce będzie wyższa o 29 procent na koniec 2018 r. w stosunku do roku ubiegłego.

 

Źródło: http://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Raport-Coface-upadlosci-i-restrukturyzacje-firm-w-Polsce-w-I-polroczu-2018-roku

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.