Propozycje układowe GetBack nie są ostateczne

Propozycje układowe GetBack nie są ostateczne

Prezes firmy GetBack kolejny raz zwrócił się do obligatariuszy. W swoim liście Przemysław Dąbrowski poinformował wierzycieli, że w dniu 23 lipca 2018 r. spółka złożyła do Sądu Rejonowego we Wrocławiu nowe propozycje układowe.

Z ostatnich wyliczeń spółki wynika, że zaspokojenie obligatariuszy wyniesie 27 %. Z kolei wysokość zobowiązań wzrosła do kwoty 3,35 mld zł, z uwagi na dokonanie aktualizacji zobowiązań kredytowych i handlowych oraz uwzględnienia zobowiązań warunkowych i odsetek od obligacji naliczonych od dnia 8 maja 2018 r. do dnia zapadalności danej serii obligacji określonej w warunkach emisji obligacji.

Jednocześnie wartość krajowych portfeli wierzytelności Grupy Kapitałowej GetBack na dzień 30 czerwca 2018 r. zmniejszyła się i wynosi 1,27 mld zł wobec 2,33 mld zł przedstawionych w modelu majowym. Zmiana wartości wynika z uwzględnienia wprowadzonych zmian dotyczących przedawnienia, weryfikacji wartości portfeli oraz wydłużenia pełnej sprawności operacyjnej firmy.

Prezes GetBack podkreślił, że przestawione propozycje układowe nie są ostateczne, ponieważ Zarząd zamierza pracować nad ich maksymalną poprawą do dnia głosowania nad układem.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Finanse/180729621-GetBack-Obecne-propozycje-ukladowe-nie-sa-ostateczne.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.