Zmiany wprowadzone nową ustawą o komornikach sądowych dotkną także syndyków

Zmiany wprowadzone nową ustawą o komornikach sądowych dotkną także syndyków

Od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywała nowa ustawa o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 r., poz. 771). Wprowadza ona zmiany w art. 829 k.p.c. regulującym wyłączenia z egzekucji, które znajdują bezpośrednie zastosowanie także w postępowaniu upadłościowym (za pośrednictwem art. 63 p.u.).

Zgodnie z przyszłym brzmieniem art. 829 k.p.c., syndyk w postępowaniu upadłościowym nie będzie miał prawa zbyć enumeratywnie wymienionych przedmiotów urządzenia domowego w szczególności „lodówki, pralki, odkurzacza, piekarnika lub kuchenki mikrofalowej, płyty grzewczej służącej podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stołu i krzeseł w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju.”

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy (s. 45) przepis ten „ma zapobiec arbitralności organów egzekucyjnych, których decyzje mogły doprowadzić do pozbawienia dłużnika przedmiotów niezbędnych do codziennej egzystencji”. Zawiera on także klauzule, która pozwoli komornikowi, czy właśnie syndykowi na zbycie ruchomości o wartości przewyższającej przeciętną wartość nowych przedmiotów tego rodzaju. Takie określenie przerzuca ciężar wykazania, że dany przedmiot może zostać zbyty na organ egzekucyjny bądź syndyka. Określenie, które z urządzeń domowych mają zostać sprzedane powinno zostać dokonane przy sporządzaniu spisu inwentarza. Warto jednocześnie wskazać, że w przypadku sporu na tym tle, zgodnie z art. 49111 p.u., „wątpliwości co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości, rozstrzyga sędzia-komisarz na wniosek syndyka lub upadłego.”

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje