Sąd Najwyższy ustali kiedy rozpoczyna się bieg terminu dla wierzyciela na wniesienie odwołania od postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli

Sąd Najwyższy ustali kiedy rozpoczyna się bieg terminu dla wierzyciela na wniesienie odwołania od postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli

Do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie dotyczące postępowań upadłościowych prowadzonych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Autorem pytania jest Sąd Okręgowy w Warszawie, który powziął wątpliwości w związku z rozpatrywanym sporem dotyczącym terminu na wniesienie odwołania od postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli.

W analizowanej przez Sąd Okręgowy sprawie Sąd Rejonowy wydał postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. Wspólnota mieszkaniowa, będąca jednym z wierzycieli, wniosła o uzasadnienie wydanego rozstrzygnięcia, jednocześnie zaskarżyła wydane orzeczenie. Działania wierzyciela nie przyniosły efektów, gdyż w ocenie Sądu Rejonowego wydane orzeczenie było już prawomocne w dniu doręczenia go pełnomocnikowi wierzyciela.

Wierzyciel nie zgodził się z decyzją Sądu Rejonowego i złożył zażalenie na wydane postanowienie. Sąd Okręgowy w Warszawie analizując złożone zażalenie nabrał wątpliwości natury prawnej i postanowił zadać pytanie Sądowi Najwyższemu: „Czy termin wniesienia zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego rozpoczyna bieg dla wierzyciela od dnia ogłoszenia na posiedzeniu jawnym postanowienia w tej sprawie czy też od dnia doręczenia?”.

Sprawa jest prowadzona pod sygn. akt: III CZP 76/18.

 

Źródło: www.rp.pl/Konsumenci/308309932-Upadlosc-konsumencka-SN-odpowie-kiedy-uplywa-termin-na-odwolanie.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Informator dla frankowiczów

Sytuacja frankowiczów w związku z upadłością Getin Noble Bank

Pobierz informator

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje 

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.