Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja tymczasowym nadzorcą sądowym RUCH S.A.

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja tymczasowym nadzorcą sądowym RUCH S.A.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zabezpieczył majątek Ruch S.A. poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, którym wyznaczono Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Ponadto Sąd połączył do wspólnego rozpoznania wniosek o ogłoszenie upadłości i wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego złożonych w sierpniu przez ZPR Media i Time.

Z kolei w środę wpłynął wniosek RUCH S.A. o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Tymczasowy nadzorca sądowy planuje jak najszybciej przeanalizować sytuację Spółki i przedstawić rekomendację jednego z trzech proponowanych rozwiązań.

Źródło: https://www.pb.pl/czarne-chmury-nad-ruchem-939130

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.