4234 ogłoszonych upadłości konsumenckich od początku 2018 r.

4234 ogłoszonych upadłości konsumenckich od początku 2018 r.

Zobowiązania osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którym w tym roku Sąd ogłosił upadłość wyniosły na koniec sierpnia około 490 mln zł. Na wskazane zadłużenie składa się kwota 63 mln zł z tytułu kredytów mieszkaniowych, 203,3 mln zł z kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych oraz 184,4 mln zł wyłącznie kredytów konsumpcyjnych.

Średnia wysokość zadłużenia wynikająca z rejestru BIG InfoMonitor to około 23 tys. zł, a w zakresie kredytów widocznych w BIK wynosi 157.378 zł. Obecnie średnia długów kredytowych z roku na rok spada, gdyż Polacy szybciej reagują i składają wnioski o ogłoszenie upadłości.

Nie wszyscy konsumenci składający wnioski o ogłoszenie upadłości mieli zobowiązania kredytowe. W tym roku nie miała ich co trzeci osoba (32%), a co piąta osoba (21%) nie miała zobowiązań widocznych ani w BIK, ani w BIG InfoMonitor.

Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej częściej składają kobiety (55%). Z kolei jeśli chodzi o wiek to prawie co czwarty dłużnik ma między 36 a 45 lat. Następnie wnioski składają dłużnicy w wieku 56 do 65 roku życia. Wnioski o ogłoszenie upadłości są także popularne wśród stosunkowo młodych ludzi w wieku 26 do 34 lat.

Większość osób, wobec których ogłoszono upadłość w 2018 r., to mieszkańcy województwa mazowieckiego. Z tej części Polski pochodzi 876 osób i jak wynika z danych statystycznych mają oni średnio wyższy dług, niż dłużnicy w innych częściach Polski. Na kolejnym miejscu znajduje się województwo śląskie. Z tego regionu pochodzi co ósma osoba ogłaszająca niewypłacalność.

 

Źródło: www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/big-info-monitor-bik-upadlosc-konsumencka,240,0,2416368.html

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.