Od początku 2018 roku upadło 670 firm

Od początku 2018 roku upadło 670 firm

Od początku 2018 r. ogłoszono upadłość wobec 670 firm, czyli o 13% więcej niż w analogicznym okresie w 2017 roku. Z opinii ekspertów wynika, że ponad 80 proc. niewypłacalności nie powinno być zaskoczeniem. Wynika to z faktu, że wiele firm organizacyjnie i finansowo nie wykazuje się efektywnością działania. Trwają na rynku nie reagując na zmiany, albo spóźniają się z nimi. Dodatkowo zmiany prawne i podatkowe nie pomagają im w działaniach naprawczych.

Największy problem z dochodowością mają firmy w segmencie budownictwa infrastrukturalnego, które realizują kontrakty finansowane ze środków publicznych. O powyższym świadczy liczba niewypłacalności firm realizujących i wykonujących prace budowlane, w szczególności w zakresie dróg i autostrad, rurociągów przesyłowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych i innych obiektów inżynierii lądowej.

W sierpniu 70 procent niewypłacalności dotyczyło wyspecjalizowanych firm w pracach infrastrukturalnych w branży budowlanej. Jedynie w budownictwie związanym z wnoszeniem budynków nastąpiła poprawa pod względem liczby niewypłacalności.

W celu ograniczenia liczby upadłości w sektorze budowlanym Ministerstwo Sprawiedliwości prze­ka­zało pro­jek­tu usta­wy o za­po­bie­ga­niu nad­uży­ciom w in­we­sty­cjach dro­go­wych do dal­szych prac rzą­do­wych (www.filipiakbabicz.com/przestepstwa-w-biznesie/2018/07/30/nowe-regulacje-w-zakresie-ochrony-podwykonawcow-robot-budowlanych/).

 

Źródło: next.gazeta.pl/next/7,151003,23960424,liczba-niewyplacalnosci-w-gore-klopot-z-panstwowymi-kontraktami.html#a=88&c=145&s=BoxBizImg1

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.