Dyrektywa dotycząca upadłości przedsiębiorstw

Dyrektywa dotycząca upadłości przedsiębiorstw

Rada UE ustaliła stanowisko w sprawie dyrektywy o upadłości przedsiębiorstw. Dyrektywa ma pomóc w restrukturyzacji przedsiębiorstw, które pomimo dobrej opinii zbankrutowały. Nowe przepisy mają zapewniać państwom członkowskim większą swobodę w tworzeniu przepisów krajowych.

W Polsce cele wskazane w projekcie dyrektywy są w większości zrealizowane, dzięki znowelizowanemu prawu upadłościowemu i wprowadzeniu prawa restrukturyzacyjnego w 2016 r. Wejście w życie dyrektywy zobliguje polskiego ustawodawcę do wprowadzeniu istotnych zmian. Do najważniejszych z nich zalicza się:

  • możliwość „wstrzymania” egzekucji na etapie postępowań przedinsolwencyjnych nieformalnych i formalnych (postępowanie o zatwierdzenie układu);
  • konieczność przyjęcia jednolitego instrumentu w postaci planu restrukturyzacyjnego, w którym zawierały się będą obecnie dwa odrębne, jakimi są dzisiaj plan restrukturyzacyjny i układ;
  • udostępnienie modelowego planu restrukturyzacyjnego zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców;
  • możliwość objęcia układem wierzycieli rzeczowych oraz udziałowców (właścicieli ekonomicznych przedsiębiorstwa);
  • rozszerzenie odpowiedzialności kadry kierowniczej przedsiębiorstw;
  • stworzenie czegoś na kształt „aplikacji” dla doradców restrukturyzacyjnych.

 

Źródło: www.prawo.pl/biznes/upadlosc-przedsiebiorstw-beda-zmiany-za-dwa-lata,313935.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.