SN: Zgoda na jednostronną zmianę regulaminu wynagradzania przy zagrożeniu niewypłacalnością

SN: Zgoda na jednostronną zmianę regulaminu wynagradzania przy zagrożeniu niewypłacalnością

Wyrokiem z dnia 9 maja 2018 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt: II PK 60/17, orzekł, że pracodawca, który próbował uzgodnić ze związkami zawodowymi zmiany regulaminu wynagradzania, mające na celu obniżenie kosztów przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością nie nadużywa swojego prawa, gdy uchyla regulamin, pomimo negatywnego stanowiska związków zawodowych.

Jest to już drugie orzeczenie Sądu Najwyższego odchodzące od dotychczas ustalonej linii orzeczniczej w zakresie uchylenia, zmiany regulaminu wynagradzania po otrzymaniu negatywnego stanowiska związków zawodowych.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd Najwyższy wskazał, że „w świetle aktualnego na dzień orzekania przez Sąd Najwyższy standardu konstytucyjnego, wieczysty charakter postanowień takich źródeł prawa pracy jak układy zbiorowe stanowi nieproporcjonalne ograniczenie wolności prowadzenia działalności gospodarczej, ogranicza zasadę dobrowolności rokowań i narusza zasadę równości stron w rokowaniach.”

Źródło: www.rp.pl/Kadry/311229996-Zagrozenie-upadloscia-wazniejsze-niz-opor-zwiazkow.html&cid=44&template=restricted

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.