TSUE: wypłaty z FGŚP można ograniczyć czasowo i kwotowo

TSUE: wypłaty z FGŚP można ograniczyć czasowo i kwotowo

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Virginie Marie Gabrielle Guigo przeciwko Fond „Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite” (C-338/17) rozstrzygnął kwestie związane z możliwością ograniczenia czasowego i kwotowego wypłaty środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

W wyroku z dnia 25 lipca 2018 r. TSUE uznał, że zgodnie z art. 3 akapit drugi Dyrektywy 2008/94 „prawo unijne przyznaje państwom członkowskim prawo do ograniczenia odpowiedzialności w zakresie wypłat z funduszu gwarancyjnego poprzez ustalenie okresu referencyjnego albo gwarancyjnego lub ustalenie pułapów wypłat”.

Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące FGŚP są zgodne z prawem unijnym.

Zgodnie z ustawą o ochronie świadczeń pracowniczych roszczenia pracownika, co do zasady, podlegają zaspokojeniu za okres nie dłuższy niż trzy miesiące bezpośrednio przed datą powstania niewypłacalności pracodawcy. Ponadto, jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w ciągu 12 miesięcy przed powstaniem niewypłacalności pracodawcy, pracownik może dochodzić świadczenia za okres nie dłuższy niż 3 miesiące przed ustaniem stosunku pracy.

Dodatkowo na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w większości przypadków łączną kwota świadczeń za okres 1 miesiąca nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

 

Źródło: www.rp.pl/Place/301109992-Wyplaty-z–Funduszu-Gwarantowanych-Swiadczen-Pracowniczych-mozna-ograniczyc-czasowo.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje