Liczba postępowań restrukturyzacyjnych rośnie

Liczba postępowań restrukturyzacyjnych rośnie

Z opublikowanego Raportu Coface za 2018 r. wynika, że liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła w stosunku do lat ubiegłych. Na 975 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, aż 417 to otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

Najwięcej otwarto przyspieszonych postępowań układowych (259)- wzrost o 24 %, następnie postępowań sanacyjnych (114)- wzrost o 30 %. Najmniej postępowań o zatwierdzenie układu (5).

W stosunku do roku 2017 wzrosła liczba wniosków o upadłość i restrukturyzacje w branży produkcyjnej o 7%. Największy wzrost postępowań (o 40%) odnotowano w branży transportowej, a liczba postępowań dotyczących budownictwa utrzymuje się na podobnym poziomie.

Z raportu wynika, że problem niewypłacalności dotyczy firm średnich i małych. Z danych posiadanych przez Coface wynika, że 55% firm objętych postępowaniami generowało obrót pomiędzy 5, a 50 mln złotych. Następnie 31% stanowiły firmy z rocznym obrotem do 5 mln złotych, a 14% stanowiły przedsiębiorstwa generujące powyżej 50 mln zł obrotu rocznie.

 

Źródło: businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/liczba-upadlosci-w-2018-r/6km66gs

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.