Brak środków na koszty postępowania Husar Gruppa S.A.

Brak środków na koszty postępowania Husar Gruppa S.A.

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wnioski o ogłoszenie upadłości Husar Gruppa S.A., w tym wniosek samego dłużnika. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Podczas rozprawy tymczasowy nadzorca sądowy przedstawił analizę sytuacji Spółki wskazując, że nie posiada majątku, który byłby wystarczający na pokrycie kosztów postępowania. Nie wystarczy on również na jakiekolwiek zaspokojenie wierzycieli. Szacowane przez tymczasowego nadzorcę sądowego koszty postępowania wyniosłyby 1 mln zł.

Hussar Gruppa S.A. przestała obsługiwać zobowiązania obligacyjne co najmniej od lipca ubiegłego roku. Początkowo Spółka wskazywała, że wystarczy jej kilka tygodni do „unormowania sytuacji”. Następnie złożyła do sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosek ogłoszenie upadłości.

Źródło: obligacje.pl/pl/a/sad-oddalil-wnioski-o-ogloszenie-upadlosci-hussar-gruppy

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.