Liczba upadłości i restrukturyzacji w 2019 r. wzrośnie

Liczba upadłości i restrukturyzacji w 2019 r. wzrośnie

Zgodnie z prognozami Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) liczba upadłości i restrukturyzacji wzrośnie w 2019 r. o 11%, w stosunku do 2018 r.

Według Wiceprezesa KUKE nadchodzące osłabienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce będzie miało wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw. Na powyższe wskazują opublikowane dane dotyczące produkcji przemysłowej w grudniu ubiegłego roku oraz styczniowy spadek wskaźnika PMI.

Ponadto wpływ na sytuację przedsiębiorstw w Polsce będą mieć sytuacja na rynku niemieckim oraz kwestia formy Brexitu, a także wzrost wynagrodzeń pracowników. Jednocześnie wskazano, że pozytywny wpływ na gospodarkę będzie miało zapowiadane przez Radę Polityki Pieniężnej utrzymanie podstawowych stóp procentowych oraz podwyższony poziom inwestycji przedsiębiorstw.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.