Upadłość Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S. A. w Oleśnicy

Upadłość Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S. A. w Oleśnicy

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. w Oleśnicy.

Firma, która powstała w 1913 r., była jedną z największych w regionie, ale po zmianach ustrojowych i prywatyzacji jej sytuacja finansowa zaczęła się stopniowo pogarszać. Obecnie Spółka nie zatrudniała już ani jednego pracownika, gdyż przeszli do innego podmiotu, a ZNTK była jedynie właścicielem nieruchomości.

Sprawa została rozpoznana na wniosek wierzyciela ZNTK.

Źródło: mojaolesnica.pl/27511,sad-oglosil-upadlosc-zntk.php?acceptrodo

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.