Liczba upadłości konsumenckich nadal wzrasta

Liczba upadłości konsumenckich nadal wzrasta

Rok 2019 nie przyniósł zmian w trendach dotyczących ilości ogłaszanych upadłości konsumenckich. Zainteresowanie skorzystaniem z upadłości konsumenckiej nadal rośnie, pomimo że obecne zliberalizowane przepisy obowiązują już 4 lata. Tylko w styczniu i lutym 2019 r. ogłoszono 1207 upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Obecnie upadłość konsumencką może ogłosić każdy, z wyjątkiem dłużników, które doprowadziły do swojej niewypłacalności umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo. Z zapowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że przesłanka ta zostanie złagodzona w ramach przygotowywanej nowelizacji prawa upadłościowego.

Projekt nowelizacji zakłada, że również dłużnicy, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności będą mogli ogłosić swoją upadłość, ale będą musiały dłużej wykonywać plan spłaty. Ponadto przewiduje się warunkowe umorzenie zobowiązań dla osób, które czasowo utraciły zdolność regulowania spłat.

 

Źródło: www.bankier.pl/wiadomosc/Upadlosc-konsumencka-nadal-na-fali-7645625.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.