Rząd przyjął projekt nowelizacji upadłości konsumenckiej

Rząd przyjął projekt nowelizacji upadłości konsumenckiej

14 maja 2019 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji przepisów prawa upadłościowego w zakresie postępowania dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Proponowane zmiany mają zwiększyć ilość ogłaszanych tzw. upadłości konsumenckich oraz usprawnić je w celu odciążenia administracji sądowej od obsługi najprostszych spraw.

Nowelizacja przewiduje, że Sądy analizując wnioski o ogłoszenie upadłości będą weryfikować stan niewypłacalności, a nie zawinienie dłużnika w doprowadzeniu do swojej niewypłacalności.

Ustawodawca nie wprowadził zmian w zakresie wierzytelności niepodlegających umorzeniu na skutek przeprowadzonego postępowania upadłościowego m.in. w zakresie alimentów czy odszkodowania wynikającego z przestępstwa lub wykroczenia.

Znaczna część przepisów ma wejść w życie w ciągu 6 miesięcy od daty ich ogłoszenia.

Źródło: www.rp.pl/Konsumenci/305159984-Uproszczenia-w-upadlosci-konsumenckiej—rzad-przyjal-projekt-zmian-w-prawie.html

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.