Maj 2019 r. przyniósł kolejne restrukturyzacje i upadłości

Maj 2019 r. przyniósł kolejne restrukturyzacje i upadłości

Z danych przedstawionych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) wynika, że w maju 2019 roku upadłość ogłosiły 44 firmy. Jest to drugi najlepszy wynik od września 2018 roku. Jednocześnie liczba ogłoszonych upadłości w stosunku do maja 2018 r. zmalała o 4,5%. Z kolei postępowanie restrukturyzacyjne otwarto dla 34 firm, a więc 3 podmiotów więcej niż kwietniu 2019 r.

Łącznie liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych i ogłoszonych upadłości w maju 2019 r. wyniosła 76 postępowań. Porównując ten wynik z średnim wynikiem z ostatnich 12 miesięcy (87), ostatni miesiąc był dla przedsiębiorców łaskawy.

Suma podmiotów niewypłacalnych z ostatniego roku, wobec których otwarto postępowania insolwencyjne, obniżyła się w maju do 1046. Jest to najniższy poziom od września 2018 roku. Aktualnemu ograniczeniu ryzyka działalności gospodarczej w Polsce sprzyja silny popyt konsumpcyjny oraz zwiększająca się dynamika inwestycji przedsiębiorstw.

Źródło: www.wnp.pl/finanse/kuke-w-maju-2019-roku-upadlosc-oglosily-44-firmy,348267_1_0_0.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.