Liczba ogłaszanych upadłości i otwieranych restrukturyzacji nie ulega dalszym wzrostom

Liczba ogłaszanych upadłości i otwieranych restrukturyzacji nie ulega dalszym wzrostom

Jak wynika z raportu Coface liczba otwartych restrukturyzacji i ogłoszonych upadłości w pierwszej połowie 2018 r. oraz w pierwszej połowie 2019 r. była taka sama i wyniosła 467 podmiotów. Oznacza to przerwanie okresu, w którym ilość postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych ciągle wzrastała.

18% firm wobec których otwarto postępowania restrukturyzacyjne i ogłoszono upadłości pochodziło z Mazowsza. Najwięcej postępowań insolwencyjnych jest prowadzonych dla firm z kilku lub kilkunastoletnim stażem działalności. Z kolei 45% firm nie działało dłużej niż 10 lat, a firmy założone przed 1989 r. stanowią 6 %.

Autorzy raportu wskazali, że wśród postępowań restrukturyzacyjnych największy wzrost zanotowały przyspieszone postępowania układowe. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie postępowania insolwencyjne 57% z nich stanowią postępowania upadłościowe.

 

Źródło: www.pb.pl/zostal-przerwany-rosnacy-trend-niewyplacalnosci-polskich-firm-965003

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.