Nowelizacja dot. upadłości konsumenckiej z podpisem Prezydenta RP

Nowelizacja dot. upadłości konsumenckiej z podpisem Prezydenta RP

Uchwalona przez Sejm w dniu 30 sierpnia 2019 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta RP. Wskazana nowelizacja wprowadza wiele zmian w zakresie upadłości konsumenckiej.

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że przepisy mają pomóc ponad 2 mln Polaków, których łączne przeterminowane zobowiązania wynoszą 50 mld zł.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od jej ogłoszenia, z wyjątkiem zmian, które wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z dniem 1 stycznia 2020 r. lub z dniem 1 grudnia 2020 r.

Po wejściu w życie nowelizacji Sądy nie będą badały przyczyn niewypłacalności dłużników na etapie ogłoszenia upadłości, ale będą to robiły na etapie podejmowania decyzji w zakresie ich oddłużenia.

Dzięki wprowadzonym zmianom Sądy będą mogły odmówić oddłużenia dłużnikowi w sytuacji, gdy celowo trwonił majątek, czyli zachowania wynikającego ze złej woli dłużnika, które prowadzi do oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli. Z kolei ustalenie innych istotnych uchybień w zachowaniu dłużnika będzie miało wpływ na wydłużenie planu spłaty z 3 do 7 lat.

Ponadto nie uległy zmianie zasady w zakresie zobowiązań nie podlegających umorzeniu w ramach postępowania upadłościowego tj. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

 

Źródło: www.rp.pl/Konsumenci/309119961-Upadlosc-konsumencka-bedzie-latwiejsza—prezydent-podpisal-ustawe.html

 

 

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje