Upadłości i restrukturyzacje w październiku 2019 r.

Upadłości i restrukturyzacje w październiku 2019 r.

Z najnowszego raportu KUKE wynika, że w październiku 2019 r. ogłoszono upadłość 52 przedsiębiorców i otworzono 36 postępowań restrukturyzacyjnych.

Powyższe oznacza, że liczba postępowań upadłościowych wzrosła o 6,1% w stosunku do liczby postępowań we wrześniu 2019 r. Jednocześnie liczba ta jest o 22,4% niższa, od liczby ogłoszonych upadłości w październiku 2018 r. Z kolei w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych liczba otwartych postępowań jest o 30,8% niższa, niż we wrześniu 2019 r. oraz o 33,3% niższa, niż w analogicznym okresie 2018 r.

Jak wskazują specjaliści KUKE na chwilę obecną głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce jest popyt konsumpcyjny, a w zakresie inwestycji inwestycje dokonywane przez prywatne przedsiębiorstwa zagraniczne. Obecnie dla krajowych przedsiębiorców podstawowym czynnikiem ryzyka pozostają rosnące koszty pracy. Dodatkowo obserwacji wymaga sytuacja płynnościowa firm, które zostały objęte od listopada 2019 r. obowiązkiem split payment.

Źródło: www.kuke.com.pl/serwis-ekonomiczny/upadlosci-firm/upadlosci-firm-w-pazdzierniku-2019-r-analiza,45.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.