Brak zażalenia na wpis do rejestru dłużników niekonstytucyjny

Brak zażalenia na wpis do rejestru dłużników niekonstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 26 listopada 2019 r.,w sprawie o sygn. akt: P 9/18, uznał za niezgodne z konstytucją wyłączenie obowiązku doręczenia przez sąd uczestnikowi postępowania rejestrowego postanowienia o wpisie do rejestru dłużników niewypłacalnych. Ponadto za niekonstytucyjne uznał także pozbawienie uczestnika tego postępowania prawa do wniesienia skargi na postanowienie referendarza sądowego zarządzające wpis do takiego rejestru.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało wydane na skutek pytań prawnych Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Pytania te dotyczyły kwestii braku możliwości zaskarżenia orzeczenia referendarza sądowego w zakresie wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych wpisywane są m.in. osoby wobec, których sąd upadłościowy orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz zalegające ponad sześć miesięcy z zapłatą alimentów.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje