Syndyk SKOK-u nie będzie mógł się domagać dwukrotności wartości udziału na pokrycie strat

Syndyk SKOK-u nie będzie mógł się domagać dwukrotności wartości udziału na pokrycie strat

W dniu 12 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy, w sprawie o sygn. akt: III CZP 42/19, podjął uchwałę, w której wskazał, że syndykowi spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej nie przysługuje roszczenie wobec członków kasy o pokrycie straty bilansowej kasy w oparciu o postanowienia statutu wprowadzające podwyższoną odpowiedzialność członków za straty powstałe w kasie do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów, jeżeli przed ogłoszeniem upadłości kasy, walne zgromadzenie nie podjęło uchwały o pokryciu w ten sposób straty.

Uzasadniając wydaną uchwałę Sąd najwyższy wskazał, że syndyk nie ma uprawnienia do zastąpienia decyzji uchwały walnego zgromadzenia, które posiada wyłączną właściwość do podejmowania uchwał w sprawie pokrycia strat. Jednocześnie wskazano, że obciążenie członków SKOK-ów jest dopuszczalne, ale tylko w toku prowadzonej przez SKOK działalności, a nie po ogłoszeniu upadłości.

Ponadto w ocenie Sądu Najwyższego szczątkowa regulacja zawarta w ustawie o SKOK-ach nie może stanowić podstawy do podejmowania działań sprzecznych z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do stanowionego prawa.

Źródło: www.prawo.pl/prawo/czlonkowie-skok-wolomin-nie-musza-zwracac-wkladow,496577.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.