Sąd ogłosił upadłość Wagon Opole

Sąd ogłosił upadłość Wagon Opole
Sąd Rejonowy w Opolu ogłosił upadłość spółki Wagon Opole, która realizowała naprawy wagonów dla PKP Intercity. Wniosek o ogłoszenie upadłości złożyli pracownicy spółki, którzy nie otrzymywali od kilku miesięcy swoich wynagrodzeń. We wniosku o ogłoszenie upadłości pracownicy wskazywali także na nieuregulowane zaległości względem ZUS i Urzędu Skarbowego.
Zakłady zajmujące się naprawą wagonów w Opolu powstały w 1907 roku. W 1991 r. wyodrębniono Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Opole, które przekształcono w TS Opole. TS Opole z uwagi na spadek zamówień w lutym 2014 r. ogłosiła upadłość, a zarząd nad majątkiem przejął syndyk. W 2015 r. w zakłady zainwestował słowacki biznesmen Peter Varačka. Utworzono Wagon Opole i wydzierżawiono od syndyka całe przedsiębiorstwo. Spółka pozyskała zlecenia na naprawę wagonów PKP Inercity.

W związku z problemami Spółki cześć jej pracowników zwolniła się, a cześć rozpoczęło pracę w PKP Intercity Remtrak.

 

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl/mobile/wagon-opole-w-upadlosci-pkp-ic-remtrak-zatrudnil-czesc-pracownikow-95697.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.