Projekt ustawy ws. przymusowej restrukturyzacji banków

Projekt ustawy ws. przymusowej restrukturyzacji banków

Ministerstwo Finansów w celu dostosowania polskich przepisów do unijnych przygotowało projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (BFG). Polska jako członek UE zobligowana jest do wdrożenia zapisów dyrektywy unijnej regulującej kwestie zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRDII) do dnia 28 grudnia 2020 r.

Wskazana dyrektywa wprowadza zmiany w zakresie minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL), tak aby banki mogły być szybko i sprawnie restrukturyzowane bez destabilizacji systemu finansowego. Ministerstwo Finansów poza MREL, do istotnych zmian planowanych do implementacji zaliczyło:

  • wprowadzenie nowych terminów „podmiot restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji” (resolution entity) oraz „grupa restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji” (resolution group);
  • wprowadzenie moratorium, tj. uprawnienia dla organu przymusowej restrukturyzacji do tymczasowego zawieszania realizacji niektórych zobowiązań względem określonych wierzycieli podmiotu przed wszczęciem procesu resolution, ale po uznaniu banku za będący u progu upadłości.

Ponadto nowelizacja zawiera regulacje mające na celu ochronę inwestorów detalicznych w zakresie inwestowania w papiery dłużne banku mogące podlegać umorzeniu lub konwersji długu (bail-in).

 

Źródło: forsal.pl/artykuly/1457730,bankowy-fundusz-gwarancyjny-projekt-ustawy-ws-przymusowej-restrukturyzacji-bankow.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.