Upadłość konsumencka dla wszystkich

Upadłość konsumencka dla wszystkich

24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Prawo upadłościowe, która wprowadza zmiany w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej. Wprowadzone zmiany dotyczą zarówno przesłanek ogłoszenia upadłości, jak i oddłużenia konsumenta.

Przewiduje się, że wprowadzenie przepisów wpłynie na zwiększenie liczby ogłaszanych upadłości wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Ponadto zakłada się, że zmiany wpłyną na przyspieszenie postępowań upadłościowych konsumentów oraz ujednolicenie orzecznictwa, w szczególności w zakresie oceny „moralności płatniczej” konsumenta.

Więcej o zmianach znajdziecie w artykułach:

1. Zmiany w upadłości konsumenckiej

2. Przesunięcie momentu badania przyczyn niewypłacalności dłużnika a turystyka upadłościowa

3. Liberalizacja przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej w kontekście odpowiedzialności karnej za doprowadzenie do niewypłacalności

 

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.