Restrukturyzacja – czym jest i jak ją sprawnie przeprowadzić?

Restrukturyzacja – czym jest i jak ją sprawnie przeprowadzić?

Określenie restrukturyzacja coraz częściej pojawia się w prasie oraz internecie. Wielu z nas słysząc o restrukturyzacji przedsiębiorstwa zastanawia się co właściwie kryje się pod tym sformułowaniem. Z kolei inni zastanawiają się jak sprawnie ją przeprowadzić.

Restrukturyzacja

Dla jednych restrukturyzacja oznacza wszelkie możliwe do podjęcia działania mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy. Dla innych postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Może się wydawać, że wskazane definicje są rozbieżne. Wbrew pozorom restrukturyzacja stanowi ich połączenie.

Ustawodawca wprowadzając przepisy Prawa restrukturyzacyjnego miał na celu ochronę przedsiębiorców przed upadłością poprzez umożliwienie im zawarcia układu z wierzycielami. Ponadto w przypadku postępowania sanacyjnego przeprowadzenie działań sanacyjnych, a więc czynności prawnych i faktycznych zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy. Głównym zadaniem postępowania restrukturyzacyjnego jest zatem poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy w ramach tego postępowania.

Potwierdzają to także regulacje zawarte w Prawie restrukturyzacyjnym umożliwiające, w ramach propozycji układowych, umorzenie zobowiązań i ich rozterminowanie. Jak również przepisy wstrzymujące na czas trwania postępowania obowiązek zapłaty, uniemożliwiające możliwość wypowiedzenia umów z uwagi na zaległości, czy prowadzenia postępowania egzekucyjnego wierzytelności objętej z mocy prawa układem. Regulacje te w znaczący sposób ułatwiają przedsiębiorcom powzięcie działań umożliwiających poprawę ich sytuacji, a także pozytywnie wpływają na ich bieżącą płynność.

Można zatem uznać, że restrukturyzacja jest postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne w ramach, której są podejmowane czynności mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.

Sprawność postępowania restrukturyzacyjnego

Na przebieg i sprawność postępowania restrukturyzacyjnego wypływa wiele czynników. Część z nich nie jest zależna od przedsiębiorców. Dłużnik będący w restrukturyzacji nie ma wpływu na szybkość podejmowanych przez Sąd czynności. Ma jednak wpływ na inne okoliczności, które przekładają się wprost na przebieg restrukturyzacji i jej sprawność.

Na efektywność postępowania restrukturyzacyjnego ma wpływ czas reakcji przedsiębiorcy na zmiany otoczenia gospodarczego, które bezpośrednio lub pośrednio wypływają na jego płynność finansową. Odpowiednio szybka reakcja przedsiębiorcy może uchronić przed utratą płynności finansowej, w następstwie której zobowiązany będzie do złożenia wniosku ogłoszenie upadłości. Może także wpłynąć na sukces postępowania restrukturyzacyjnego. Im szybciej zareagujemy i wprowadzimy rozwiązania, tym szybciej ustabilizujemy sytuacje przedsiębiorstwa i zakończymy proces restrukturyzacji.

Przygotowanie przedsiębiorcy i jego otoczenia do restrukturyzacji

Kolejnym istotnym czynnikiem sprawnej restrukturyzacji jest przygotowanie przedsiębiorcy. W toku postępowania restrukturyzacyjnego należy podjąć wiele czynności, które mają bezpośrednio wpłynąć na poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który chce sprawnie przeprowadzić restrukturyzacje powinien rozpoznać problematyczne obszary prowadzonej przez niego działalności jeszcze przed złożeniem wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Następnie powinien ustalić plan działania i zakres czynności, które pozytywnie wpłyną na jego płynność finansową. Wczesne rozpoznanie problemów i rozważenie możliwych do podjęcia działań znacząco wpłynie na efektywność postępowania restrukturyzacyjnego.

Istotnym aspektem jest także utrzymywanie relacji z kontrahentami. Podjęcie przez przedsiębiorcę rozmów z kluczowymi kontrahentami może przyczynić się do utrzymania wzajemnej współpracy w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Może się także przyczynić to wypracowania wspólnych rozwiązań, które pozwolą na przeprowadzenie restrukturyzacji pozasądowej. Ponadto w istotny sposób wpływa na możliwość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwanie środków pieniężnych na zaspokojenie bieżących kosztów i wierzycieli.

Sprawność postępowania restrukturyzacyjnego zależy w znacznej mierze od samego przedsiębiorcy. Szybkość podjęcia przez niego decyzji o restrukturyzacji, ustalenie i zaplanowanie zakresu czynności, które należy przeprowadzić, a także utrzymanie relacji z kontrahentami będzie miało znaczący wpływ na efektywność postępowania restrukturyzacyjnego.

Przedsiębiorcy potrzebują teraz wsparcia w zakresie restrukturyzacji lub upadłości. Na tej stronie otrzymasz dedykowane wsparcie dla biznesu. Sprawdź.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.