TXM S.A. w restrukturyzacji ogranicza zasięg działalności

TXM S.A. w restrukturyzacji ogranicza zasięg działalności

TXM odnotowało znaczący spadek obrotów w pierwszym kwartale w stosunku do roku uprzedniego. Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM w pierwszym kwartale br. wynosiła 32 mln zł, co oznacza spadek o 50 proc. w ujęciu rok do roku.

Wprowadzone ograniczenia w handlu nie poprawiają sytuacji. Spółka planuje zamknąć około 40 placówek, co stanowi 18% sieci w jej obecnym zasięgu. Dodatkowo TXM prowadził rozmowy z przedstawicielami pracowników w celu obniżenia wynagrodzenia, które zakończyły się podpisaniem porozumienia o obniżeniu wynagrodzenia o 20%.

Media informują również, że spółka wystąpiła o pomoc rządową w ramach tarczy antykryzysowej, jednakże może jej nie otrzymać z uwagi na wymogi formalne wniosku.

TXM, jak inne podmioty w restrukturyzacji mogą mieć większe problemy niż inne biznesy z uwagi na utrudniony dostęp do pomocy rządowej. Dodatkowo zawieszenie pomocy dla podmiotów, wobec których zgłoszono wnioski o upadłość lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może być niebezpiecznym narzędziem w rękach kontrahentów.

Źródło: www.propertynews.pl/centra-handlowe/txm-wykluczona-z-czesci-rzadowej-pomocy-zamknie-40-sklepow,81706.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.