Dawne Briju planuje złożyć wniosek o upadłość

Dawne Briju planuje złożyć wniosek o upadłość

Dawne Briju, obecnie Interma Trade, z uwagi na problemy finansowe planuje złożyć wniosek o upadłość. Spółka w swoim komunikacie wskazała, że utraciła zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań.

Interma Trade planowała pozyskać dodatkowe finansowanie od spółek zależnych, które z uwagi na obecną sytuację wywołaną COVID-19 nie będą mogły jej wesprzeć.

Sytuacja Spółki, która w 2016 roku uzyskała 683 mln zł przychodu i 22 mln zł zysku uległa pogorszeniu na skutek wejścia w życie od 1 stycznia 2017 r. zmiany w podatku od towaru i usług. Zmiany przepisów, w ocenie Spółki, dotknęły w szczególności rynek handlu hurtowego metalami szlachetnymi i obniżyły jej przychody o 95%. W 2017 r. Interma Trade uzyskała 89 mln zł przychodu i 11 mln zł straty.

Ponadto na koniec 2017 r. nieprawidłowości w działaniu Spółki dopatrzył się Urząd Skarbowy uznając, że księgi podatkowe są nierzetelne. W raporcie za 2018 r. Interma Trade informowała już o 4 postępowaniach prowadzonych przez Urząd Skarbowy. Z uwagi na prowadzone postępowania skarbowe i utratę podstawowej działalności Spółka na koniec 2019 r. posiadała 89 mln zł zobowiązań przy aktywach o wartości 28,7 mln zł.

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.