Podsumowanie pierwszego półrocza 2020 r.

Podsumowanie pierwszego półrocza 2020 r.

W pierwszej połowie 2020 r. sądy ogłosiły tylko o 3% więcej upadłości i restrukturyzacji niż w analogicznym okresie roku 2019 r. Na sytuację te miały wpływ programy pomocowe oraz ograniczona praca sądu.

Jak wskazują eksperci wciąż nie można określić faktycznego wpływu pandemii na gospodarkę z uwagi na programy pomocowe, które w wielu przypadkach mogły wpłynąć na decyzje o nie korzystaniu jeszcze na tym etapie ze środków restrukturyzacyjnych, jak i złożenia wniosku o upadłość.

Branżowo utrzymują się trendy z pierwszego kwartału, o których pisaliśmy omawiając poprzedni raport Coface

W zakresie wyboru postępowań w dalszym ciągu najwięcej ogłaszanych jest upadłości. W pierwszej połowie roku ogłoszono ich 257, co stanowi 57% ogólnej liczby otwartych postępowań z zakresu upadłości i restrukturyzacji.

Źródło: http://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Upadlosci-i-restrukturyzacje-firm-w-Polsce-w-I-polroczu-2020-roku

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.