Restrukturyzacja Huty Pokój

Restrukturyzacja Huty Pokój

Wierzyciele Huty Pokój, działającej od 180 lat i mieszczącej się w Rudzie Śląskiej, po wielu miesiącach negocjacji podpisali pakiet umów restrukturyzujących blisko 200 ml dług huty.

Porozumienie zawarł Katowicki Węlokoks i Bank PKO BP. Na mocy ustaleń, Huta Pokój Profile, utworzona w sierpniu ubiegłego roku spółka zależna Huty Pokój, stała się częścią Grupy Kapitałowej Węglokoks. Ustalono rówież, że pozostałe zadłużenie będzie spłacane wierzycielom w przeciągu kilku lat.

Restrukturyzacja ma prowadzić do stabilizacji sytuacji Huty Pokój i poprzez przekazywanie na rzecz Węglokoksu kolejnych spółek, mianowicie Huty Pokój Konstrukcje, ma zmierzać do stopniowej konsolidacji aktówów hutniczych przez Grupę Węglokoks.

Źródło: https://rudaslaska.com.pl/i,weglokoks-przejal-produkcyjny-majatek-huty-pokoj-w-rudzie-slaskiej,200274,1437923.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.