Popularność uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Popularność uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

24 czerwca 2020 roku uchwalono ustawę, na mocy której wprowadzono nową procedurę postępowania restrukturyzacyjnego określonego mianem uproszczonej restrukturyzacji.

Do tej pory, czyli po upływie pół roku, od możliwości skorzystania z tego rodzaju restrukturyzacji, zdecydowało się na nią blisko 250 przedsiębiorców. Jak przyznają przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, ta liczba ich zaskoczyła, ale jednoznacznie dowodzi o popularności tej procedury.

Jak wskazują eksperci, wspomniana popularność jest następstwem zalet przypisywanych uproszczonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu, mianowicie: samodzielnemu otwarciu procedury przez przedsiębiorcę poprzez dokonanie obwieszczenia w Monitorze Społecznym i Gospodarczym, zawieszeniem wobec niego dotychczas toczących się egzekucji oraz niemożnością wypowiadania istotnych umów zawartych z przedsiębiorcą.

Nie należy jednak zapominać o wątpliwościach, które towarzyszą ocenie nowego trybu postępowania. Otóż, w niektórych przypadkach 4-miesięczny okres, którym dysponuje dłużnik na zawarcie układu z wierzycielami, może okazać się niewystarczający. W takich przypadkach decyzja o uproszczonej restrukturyzacji prowadzi do wniosku o otwarcie sanacji. Poza tym, przedsiębiorca nie zawsze jest w stanie właściwie przygotować ocenę sytuacji finansowej firmy, a to przedkłada się na błędne opracowanie propozycji układowych. Obawy budzi również prawidłowość kontrolowania postępowań przez wierzycieli finansowych.

Źródło: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1497718,uproszczone-postepowanie-restrukturyzacyjne-przedsiebiorcy-dluznicy-wierzyciele.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.