Restrukturyzacja Rafako

Restrukturyzacja Rafako

Spółka Rafako – świadcząca usługi w branży energetyki, ropy i gazu – we wrześniu zdecydowała się na otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Do podjęcia decyzji o podjęciu działań naprawczych w postaci restrukturyzacji skłoniła realizacja nierentownych kontraktów oraz konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw.

W miniony czwartek zebrało się zgromadzenie wierzycieli, które pod dyskusję poddało propozycje układowe. Po dokonaniu modyfikacji wspomnianych propozycji doszło do przyjęcia układu. Teraz nadzorca układu musi złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

Źródło: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-zgromadzenie-wierzycieli-rafako-s-a-w-restrukturyzacji-w-dni,nId,4919089

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.