Pomoc rozszerzona

Pomoc rozszerzona

Wydane zostało rozporządzenie w sprawie przedłużenia i rozszerzenia pomocy z tarczy branżowej.

Oferowanym w ramach tarczy branżowej wsparciem zostaną odtąd objęte m.in. hotele, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

Wśród instrumentów pomocowych znajdują się:

  • zwolnienie z opłacania składem ZUS,
  • ponowne świadczenie postojowe,
  • jednorazowa dotacja na pokrycie bieżącej działalności,
  • dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia dla pracowników.

Na tę informację pozytywnie zareagowała branża hotelarska.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rada-ministrow-przyjela-rozporzadzenie-w-sprawie-rozszerzenia-pomocy-z-tarczy-branzowej?fbclid=IwAR1slL77ARI18eVHE00t4xPcxyKqUSxbu7mg2loYrxzqhS5zsalZ7g6v9Nc

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.