Rośnie zainteresowanie restrukturyzacją

Rośnie zainteresowanie restrukturyzacją

Corocznie odnotowuje się wzrost zainteresowania restrukturyzacją.

Od momentu obowiązywania prawa restrukturyzacyjnego, czyli od 2016 roku, otwarto 2299 postępowań restrukturyzacyjnych. Zestawiając ze sobą dane z poszczególnych lat odnotowuje się zdecydowany wzrost zainteresowania restrukturyzacją. Spośród 2299 otwartych restrukturyzacji aż 799 przypadło na rok 2020. Należy jednak zaakcentować wyjątkową sytuację wywołaną pandemią koronawirusa, która trwa od roku i która w dużym stopniu zmusiła przedsiębiorców do decyzji o konieczności podejmowania działań naprawczych.

Analiza otwartych postępowań restrukturyzacyjnych prowadzi do wniosku, że spośród wszystkich dostępnych rodzajów restrukturyzacji podmioty najczęściej wybierały postępowanie o zatwierdzenie układu. Decyzje o konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji wybierali zwłaszcza przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży usługowej. Odnotowano również zainteresowanie przejawiane przez hotelarzy i właścicieli lokali gastronomicznych, a także podmiotach działających w usługach finansowych, zajmujących się wynajmem i dzierżawą, reklamą oraz handlem detalicznym i transportem. Na Natomiast budownictwo i przemysł stanowią sektory gospodarki, które najrzadziej widzą potrzebę restrukturyzacji.

Przy wzroście liczby restrukturyzacji zaobserwowano spadek liczby ogłaszanych upadłości. W opinii ekspertów to następstwo pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom. Eksperci wskazują, że dla części z tych przedsiębiorców wspomniana pomoc jest odłożeniem w czasie decyzji o konieczności ogłoszenia bankructwa. Prognozuje się bowiem, że w latach 2021-2022 liczba upadłości zdecydowanie wzrośnie.

Źródło: https://www.pb.pl/polskie-firmy-stawiaja-na-restrukturyzacje-1111096

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.