Dotychczasowe formy wsparcia

Dotychczasowe formy wsparcia

Przez miniony rok opracowano różne formy wsparcia przedsiębiorców.

Od początku trwania pandemii koronawirusa uruchomiono różne formy wsparcia adresowane do przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorach gospodarki, które silnie odczuły skutki zmieniającej się sytuacji.

Przez miniony rok wprowadzono kilka tzw. tarczy antykryzysowych. W ramach tych tarcz uruchomiono tarcze finansowe nadzorowane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz tarcze branżowe. Różnica pomiędzy tarczami sprowadzała się do udzielanych form wsparcia oraz do zakresu podmiotów mogących ubiegać się o pomoc finansową.

Środki finansowe w ramach tarcz miały służyć utrzymaniu płynności finansowej firm i miejsc pracy. Zaoferowano wówczas: zwolnienie ze składek ZUS, tzw. postojowe, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, subwencje oraz przesunięto i wydłużono niektóre terminy podatkowe.

Oszacowano, że wsparcie w ramach tarcz antykryzysowych opiewało na miliardy złotych.

Źródło: Dotacje, ulgi i pożyczki, czyi przegląd źródeł wsparcia dla MŚP, Puls Biznesu 25 marca 2021.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.