Uproszczona restrukturyzacja pozostanie na stałe

Uproszczona restrukturyzacja pozostanie na stałe

Trwają prace zmierzające do wprowadzenia uproszczonej restrukturyzacji na stałe.

W czerwcu upłynie rok od momentu wzbogacenia dotychczasowego katalogu postępowań restrukturyzacyjnych o kolejny rodzaj, mianowicie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Zakładano, że możliwość skorzystania z tego typu restrukturyzacji upłynie w czerwcu 2021 roku. Okazało się jednak, że ten nowy rodzaj restrukturyzacji cieszy się rosnącym zainteresowaniem wnikającym z szeregu przypisywanych mu zalety i korzyści, wśród których najczęściej wymienia się:

  • ograniczona rola sądu,
  • mniejsze obciążenie kosztowe,
  • szybkość postępowania.

Skłoniło to do podjęcia odpowiednich kroków zmierzających do wprowadzenia na stałe tego rozwiązania do porządku prawnego. W efekcie opracowano już stosowny projekt ustawy, w którym uwzględniono niektóre zastrzeżenia dostrzeżone w trakcie praktycznego stosowania tej restrukturyzacji.

Niemniej jednak, nie tylko dostrzeżenie zapotrzebowania na tryb restrukturyzacji przez przedsiębiorców stało się przyczynkiem do jego zakotwiczenia. Unijna dyrektywy drugiej szansy nakłada na Polskę konieczności zaimplementowania przedsądowej restrukturyzacji zapobiegawczej.

Źródło: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57918,8-kwietnia-2021/72686,Gazeta-Prawna/751168,Narzedzie-porozumienia-sie-z-wierzycielami-jest-potrzebne.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.