Polski przemysł w dwóch odsłonach

Polski przemysł w dwóch odsłonach

Polski przemysł w dwóch odsłonach.

Dane obrazujące stan polskiego przemysłu w ubiegłym roku i na początku tego roku ukazują dwie strony medalu. W roku 2020 produkcja przemysłowa kształtowała się falowo. Niekiedy obserwowaliśmy wysoki regres w produkcji, a innym razem wyniki produkcji były zdecydowanie lepsze niż w porównywalnym okresie w latach wcześniejszych. Jednak z drugiej strony zaobserwowano największą od 2016 roku liczbę otwartych postępowań restrukturyzacyjnych. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się w silnym powiązaniu branży przemysłowej z budowlaną, w której w pierwszym kwartale 2021 roku również odnotowano wzrost problemów natury finansowej. Poza tym, nadal niektórzy zwlekają z podejmowaniem szybkich reakcji na stopniowo pojawiające się sytuacje kryzysowe. Efektem odraczania jest pogłębiający się stan niewypłacalności, który z czasem wymaga wdrożenia zdecydowanie bardziej radykalnych działań naprawczych.

Źródło: https://mojafirma.infor.pl/biznes-finanse/5255399,Mariusz-Grajda-Firmy-poglebiaja-kryzys-dzialajac-w-pojedynke.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.