Liczba wniosków o upadłość spada

Liczba wniosków o upadłość spada

Spada liczba wniosków o ogłoszenie upadłości.

Za pierwszy kwartał roku 2021 odnotowano o blisko 40% mniej wniosków o ogłoszenie bankructwa niż w porównywalnym czasie roku 2020. Chociaż takie dane powinny napawać optymizmem to według ekspertów nie ukazują realnej skali problemu. Eksperci wskazują na przynajmniej kilka przyczyn takiego stanu rzeczy.

Otóż, na mocy Tarczy 2.0 zwolniono przedsiębiorcy, których niewypłacalność powstała po połowie marca ubiegłego roku na skutek pandemii koronawirusa zostali z obowiązku składania wniosku o ogłoszenie bankructwa.

Inni eksperci wskazują zaś, że wpływ na przedstawione dane wynika ze wzrostu liczby ogłaszanych restrukturyzacji. Starając się ratować swoje firmy przedsiębiorcy zdecydowanie częściej decydują się na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego a nie upadłościowego.

Niektórzy zwracają uwagę na fakt, że firmy otrzymały wsparcie w postaci subwencji z kolejnych odsłon tarcz antykryzysowych.

Jeszcze inni podkreślają, że liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej wpłynęła na wypracowanie schematu polegającego na wykreśleniu przez przedsiębiorcę swojej firmy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i zawnioskowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/mniej-wnioskow-o-upadlosci-problemy-dopiero-sie-zaczna-6644559229762080a.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.