Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostaje na dłużej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostaje na dłużej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostaje na dłużej niż pierwotnie zakładano. W dniu 30 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacja, która wprowadziła możliwość dokonania obwieszczenia o otwarciu tego postępowania restrukturyzacyjnego do 30 listopada 2021 r.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 (ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19) wprowadziła do polskiego sytemu nowy instrument – hybrydę istniejącego już postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego – tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Pierwotnie, skorzystanie z tego narzędzia miało być możliwe wyłącznie do 30 czerwca 2021 r. W ostatnim dniu weszła w życie zmiana, która wydłużyła ten termin do 30 listopada 2021 r.

Powody przedłużenia obowiązywania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Zgodnie z opublikowanymi raportami uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne cieszy się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców. W 2020 r. aż 50,5 % wszystkich restrukturyzacji stanowiły właśnie postępowania restrukturyzacyjne prowadzone w oparciu o przepisy Tarczy Antykryzysowej 4.0. Poziom ten znacznie wzrósł w I kwartale 2021 r. Z analizy obwieszczeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („MSiG”) wynika, że ok. 84% wszystkich restrukturyzacji stanowią właśnie uproszczone postępowania restrukturyzacyjne.

Nadto z dniem 1 grudnia 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Mocą wskazanego aktu prawnego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ustąpi miejsca znowelizowanemu postępowaniu o zatwierdzenie układu. Ustawodawca umożliwia zatem, do czasu wejścia w życie nowych regulacji, korzystanie z dotychczasowej sprawdzonej procedury. O istocie zmian, które wejdą w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku, pisał szerzej, w niedawno opublikowanym artykule, dr Patryk Filipiak:

Zalety uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Przypomnijmy, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone jako narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców zmagających się ze skutkami pandemii. Szereg uproszczeń tej konstrukcji (względem „standardowych” postępowań) pozwala przedsiębiorcy na szybkie i efektywne działanie. Zgodnie z tym modelem, przedsiębiorca-dłużnik, po uprzednim zawarciu umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, samodzielnie dokonuje obwieszczenia w MSiG, informując o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji. Obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego to punkt zwrotny: dłużnik uzyskuje ochronę przeciwegzekucyjną na okres 4 miesięcy, co ważne – robi to bez udziału sądu. To odpowiedź na poważny problem praktyczny, czyli wydłużony (często zbyt długi) czas oczekiwania na postanowienie o otwarciu postępowania. Bywa, że dla dłużnika w trudnej sytuacji ekonomicznej liczy się każdy dzień, wielomiesięczne oczekiwanie na decyzję sądu, równoznaczne z brakiem ochrony, może doprowadzić do dodatkowego pogorszenia sytuacji przedsiębiorcy. Długość okresu ochronnego nie budzi zastrzeżeń. Dłużnik ma 4 miesiące na wypracowanie porozumienia z wierzycielami, jeżeli mimo upływu terminu dłużnik nie złoży wniosku o zatwierdzenie układu, postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się.

W obwieszczeniu dłużnik podaje dzień układowy, kluczowy z perspektywy interesu wierzycieli – to właśnie na podstawie dnia układowego ustala się wierzytelności objęte układem oraz uprawnienia wierzycieli do głosowania.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zabezpiecza również interes wierzycieli. Jeśli skutkiem obwieszczenia jest pokrzywdzenie wierzycieli, mają oni prawo żądać uchylenia jego skutków.

Wśród niekwestionowanych zalet uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wymienić należy przede wszystkim redukcję wymogów formalnych związanych z rozpoczęciem procesu restrukturyzacji. Konsekwencją tego uproszczenia jest przyspieszenie restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem łatwości i szybkości uzyskania ochrony egzekucyjnej.

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje