Implementacja dyrektywy drugiej szansy

Implementacja dyrektywy drugiej szansy

Należy podjąć kroki zmierzające do wdrożenia dyrektywy drugiej szansy.

Unijna dyrektywa określana mianem drugiej szansy ma za zadanie dokonanie istotnych zmian w zakresie prawa restrukturyzacyjnego. Jej implementacja miała się dokonać w Polsce w lipcu tego roku, ale za sprawą działań podjętych przez polski rząd ten termin został odroczony o rok. Niemniej jednak eksperci twierdzą, że poczyniono już pewne kroki w zakresie stopniowego wdrażania niektórych rozwiązań, mowa o: wprowadzeniu do porządku prawnego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego i zaplanowaniu uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Specjaliści podkreślają, że przepisów dyrektywy nie należy postrzegać w kategoriach rewolucji, a ewolucji mającej na celu przyśpieszenie niektórych procedur, a tym samym usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych. Dlatego też przedstawiciele Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych i INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego zwrócili się do Ministerstwa Sprawiedliwości z postulatem powołania interdyscyplinarnego zespołu doradczego, któremu powierzono by zadanie opracowania wdrożenia dyrektywy.

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8202957,prawo-restrukturyzacyjne-dyrektywa-drugiej-szansy.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje