Błędy popełniane w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego

Błędy popełniane w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego

W trakcie postępowań restrukturyzacyjnych popełniane są zazwyczaj liczne błędy, których można uniknąć.

Wydaje się, że wszystkim stronom zaangażowanym w postępowanie restrukturyzacyjne zależy na szybkości i sprawności przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności oraz na finalnym pozytywnym zakończeniu procesu. Niemniej jednak w trakcie toczącej się restrukturyzacji często popełniane są błędy, których z perspektywy ekspertów, można uniknąć.

Przede wszystkim dostrzega się bierność ze strony wierzycieli zaangażowanych w postępowanie restrukturyzacyjne. Po drugie, wierzyciele często wychodzą z przeświadczenia, że samodzielnie mogą dokonywać zgłoszeń wierzytelności. Eksperci podkreślają, że rzeczywiście wierzyciele mogą kwestionować spis wierzytelności przygotowywany przez dłużnika wspólnie z doradcą/nadzorcą/zarządcą, ale należy to zrobić w sposób właściwy i najlepiej przy wsparciu doradcy restrukturyzacyjnego. Po trzecie, wierzyciele kierując się chęcią odzyskania wszystkich swoich należności od razu odrzucają propozycje układowe, z których wynika, że nie zostaną w pełni zaspokojeni. Należy jednak realnie przeanalizować możliwości finansowe dłużnika i wziąć pod uwagę wszystkie możliwe do ziszczenia scenariusze. Dopiero uzyskana w ten sposób wiedza pozwala na realną ocenę propozycji. Po czwarte, często wierzyciele otrzymują szybkiej spłaty zobowiązań, a w trakcie toczącej się restrukturyzacji nie jest to możliwe. Po piąte, niejednokrotnie wierzyciele decydują się na wszczęcie postępowań sądowych przeciwko dłużnikowi, co generuje dodatkowe koszty. Po szóste, równie często zdarza się, że wierzyciele uruchamiają egzekucję przeciwko dłużnikowi, a w trakcie toczącej się restrukturyzacji, jest to wyraźnie zakazane. Po siódme, wierzyciele powinno pamiętać o dopełnieniu wszelkiej staranności w trakcie głosowania nad układem.

Źródło: https://www.pb.pl/najczestsze-bledy-w-restrukturyzacji-1121934

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje