Powrót obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Powrót obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Pandemia COVID-19 zmusiła wiele państw do podjęcia czynności zmierzających do ochrony swoich gospodarek. Wprowadzono ograniczenia w liczbie osób mogących przebywać w sklepach, zamknięto galerie handlowe oraz ograniczono możliwość korzystania z hoteli czy restauracji. Przełożyło się to na znaczne pogorszenie sytuacji finansowej wielu przedsiębiorców. Obecnie z uwagi na coraz większą liczbę zaszczepionych osób polski rząd rozważa zniesienie stanu epidemii. Należy zatem zastanowić się, jak to wpłynie na obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Zawieszenie obowiązku

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 zawieszono wobec wszystkich przedsiębiorców obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Istotne było i jest, aby podstawa do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19.

W celu ułatwienia oceny sytuacji ustawodawca wprowadził domniemanie określające, że stan niewypłacalności powstały w czasie obowiązywania obu stanów epidemicznych oznacza, że powstał on z powodu COVID-19.

Z uwagi na obowiązujący od dnia 14 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemiologicznego, a następnie od dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii, termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nadal nie biegnie.

Powrót obowiązku

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce ulega zmianie i rząd rozważa zniesienie stanu epidemii. Będzie to oznaczało zniesienie dotychczasowych ograniczeń, ale także rozpoczęcie biegu terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeśli zatem rząd zniesie stan epidemii i nie wprowadzi stanu zagrożenia epidemicznego przedsiębiorcy zobowiązani będą do szybkiej weryfikacji swojej sytuacji ekonomicznej, w szczególności pod kątem płynności finansowej. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym stał się niewypłacalny. Z kolei brak złożenia wniosku w terminie może wiązać się z m.in. odpowiedzialnością majątkową za zobowiązania spółki (w przypadku członków zarządu), zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, a nawet z odpowiedzialnością karną.

Możliwe działania

Chcąc ustrzec się przed odpowiedzialnością każdy przedsiębiorca powinien na bieżąco kontrolować swoją sytuację ekonomiczną, w szczególności pod kątem płynności finansowej. Powinien także na bieżąco śledzić informacje dotyczące zniesienia stanu epidemii i braku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Złożenie wniosku o upadłość nie jest na szczęście jedynym rozwiązaniem w razie niewypłacalności. Przedsiębiorca może otworzyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (tzw. covidowa restrukturyzacja), które prowadzone jest w większości poza sądem, jest szybkie i wiąże się ze stosunkowo niskimi kosztami. Daje ono możliwość zawarcia układu z wierzycielami i – pod warunkiem podjęcia działań naprawczych dotyczycących sfery biznesowej firmy – trwałej poprawy sytuacji finansowej.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje