Uproszczona restrukturyzacja wymaga poprawy

Uproszczona restrukturyzacja wymaga poprawy

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu, które zastąpiło uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, ma kilka mankamentów.

Jednym z nich jest skrócenie czasu trwania postępowania z czterech do trzech miesięcy. To efekt braku zmiany w przepisach prawa restrukturyzacyjnego, które regulują postępowanie o zatwierdzenie układu. Kolejny mankament to brak jasności odnośnie tego, że można wprost zastosować przepisy dające pierwszeństwo restrukturyzacji, kiedy następuje jej zbieg z upadłością. Dotyczą one bowiem tylko restrukturyzacji sądowej. Następny problem tkwi w tym, że nowa wersja uproszczonej restrukturyzacji nie zapewnia dostatecznej ochrony przed wyprowadzeniem majątku przez dłużnika. Ponadto w nowych przepisach zabrakło wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu od momentu obwieszczenia o otwarciu restrukturyzacji. Przy tym tę ostatnią kwestię analizuje zespół do spraw transpozycji dyrektywy drugiej szansy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ma on przygotować projekt ustawy, która powinna wejść w życie najpóźniej w lipcu 2022 r.

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8313292,uproszczone-postepowanie-restrukturyzacyjne-nowelizacja-2021.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje