Restrukturyzacja wierzytelności z tytułu subwencji od PFR

Restrukturyzacja wierzytelności z tytułu subwencji od PFR

Przedsiębiorcy, którzy dostali subwencje od Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), muszą je rozliczyć. Co zrobić, żeby zwrot pieniędzy nie doprowadził do niewypłacalności firmy?

Wielu przedsiębiorców w efekcie pandemii COVID-19 doświadczyło problemów finansowych. W celu ich wsparcia rząd wprowadził rozwiązania umożliwiające pozyskanie dodatkowego finansowania. Jednym z nich były subwencje przyznawane w ramach tzw. Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0. Pełna nazwa pierwszego programu to „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych lub średnich firm”. Nieco później wszedł w życie program „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych lub średnich firm”. W ramach tych programów po spełnieniu określonych przez PFR wymogów, przedsiębiorcy dostawali pieniądze. Obecnie przyszedł czas rozliczenia się z subwencji otrzymanych z Tarczy 2.0. i weryfikacji spełnienia wymogów PFR.

Mali i średni przedsiębiorcy musieli złożyć deklaracje w zakresie rozliczenia subwencji z Tarczy 2.0 do 15 stycznia 2022 r. Biorąc pod uwagę rozliczenia subwencji przyznawanych w ramach Tarczy 1.0, część firm będzie zobowiązania do zwrotu pieniędzy. Warto się zastanowić, co można zrobić, aby zwrot subwencji nie doprowadził do niewypłacalności firmy. W jej efekcie może dojść do likwidacji majątku i zakończenia działalności gospodarczej.

Możliwe działania

Nieprawidłowości mogą dotyczyć np. wypełnionej dokumentacji, przedstawienia błędnych danych albo niespełniania wymogów wskazanych w regulaminie. Jeśli przedsiębiorca jest ich świadomy, może zwrócić się do PFR z wnioskiem o ustalenie warunków zwrotu otrzymanych pieniędzy. Jest to możliwe jeszcze przed otrzymaniem informacji o obowiązku zwrotu subwencji. Trzeba jednak wcześniej oszacować ile należy zwrócić. Zwykle będzie to kwota otrzymanej subwencji powiększona o odsetki za okres od dnia jej otrzymania do zwrotu.

Możliwe jest jednak, że PFR nie ustosunkuje się do treści tego wniosku. Wtedy nakaże przedsiębiorcy zwrot całej otrzymanej kwoty wraz z odsetkami. Następnie przekaże sprawę do firmy windykacyjnej, z którą ma podpisane umowy na obsługę wierzytelności wynikających z udzielonych subwencji finansowych dotyczących Tarczy 2.0. W takiej sytuacji przedsiębiorca będzie zobowiązany porozumieć się z firmą windykacyjną i ustalić harmonogram spłat. Problemu nie ma, jeśli jedynym wierzycielem firmy jest PFR, a jej możliwości finansowe umożliwią ustalenie warunków spłaty zadłużenia, które pozwolą na dalsze prowadzenie działalności. Gorzej kiedy wierzycieli jest więcej, a przedsiębiorcy nie stać na zwrot subwencji finansowej. W takiej sytuacji celowe może okazać się przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Jak przebiega restrukturyzacja

Art. 150 ust. 1 pkt 1 i 3 p.r. mówi o tym, jakie wierzytelności obejmuje układ. Będą to wierzytelności osobiste powstałe przed otwarciem restrukturyzacji oraz wierzytelności zależne od określonego warunku, jeżeli ziścił się on w czasie wykonywania układu. W tym świetle wierzytelność PFR będzie objęta z mocy prawa układem. I to bez względu na datę decyzji o zwrocie. Wierzytelność o zwrot subwencji finansowej powstała bowiem już w momencie wypłaty pieniędzy (ewentualnie wraz z ziszczeniem się warunku). Oznacza to, że będzie podlegała takiemu zaspokojeniu, jak inni wierzyciele albo ci przypisani do tej samej kategorii interesu. Przy ustalaniu warunków spłaty dla PFR należy jednak pamiętać, że jest to wierzyciel publicznoprawny. Propozycje układowe dotyczące jego wierzytelności będą zatem musiały zostać zweryfikowane w ramach testu prywatnego wierzyciela pod kątem udzielenia pomocy publicznej. Jeżeli treść propozycji układowych, a potem układu, będzie wskazywała na udzielenie pomocy publicznej, sąd odmówi jego zatwierdzenia. Dlatego istotne jest, aby już na etapie prac nad treścią propozycji układowych weryfikować tę okoliczność. Wtedy w razie potrzeby można jeszcze dokonać zmian propozycji układowych.

Ważne kwestie

Decydując się na restrukturyzację zadłużenia wobec PFR należy wziąć pod uwagę nie tylko wysokość zobowiązania z tytułu zwrotu subwencji finansowej. Ważne są także bieżące problemy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Może się bowiem okazać, że samo rozterminowanie zadłużenia wobec wierzycieli nie wystarczy. Do tego może się zdarzyć, że oprócz zawarcia porozumienia w zakresie spłaty zobowiązań przedsiębiorca potrzebuje podjąć konkretne działania naprawcze. Wtedy zamiast uproszczonego i pozasądowego postępowania o zatwierdzenie układu będzie musiał wybrać złożone postępowanie sanacyjne. Brak dopasowania odpowiedniego rodzaju postępowania do sytuacji firmy, może uniemożliwić skuteczną restrukturyzację i zawarcie układu.

Polecamy następujące publikacje dotyczące tematyki subwencji PFR:

www.prawo.pl/podatki/zwolnienie-z-podatku-od-umorzonej-subwencji-finansowej,512487.html

www.rp.pl/prawo-w-firmie/art18472871-jakie-uprawnienia-ma-polski-fundusz-rozwoju-wobec-beneficjenta-subwencji

www.rp.pl/inne/art16890051-tarcza-finansowa-1-0-rozliczenie-otrzymanych-subwencji-finansowych

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje