Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych weszła w życie

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych weszła w życie

Od 1 grudnia 2021 r. zaczęły funkcjonować nowe przepisy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wejście w życie obszernej nowelizacji wiąże się z wdrożeniem systemu teleinformatycznego do obsługi postępowań. Działa także jawny rejestr dotyczący sytuacji podmiotów niewypłacalnych lub objętych restrukturyzacją.

Zmiany zostały wprowadzone:
 1. ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1909),
 2. ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1080).
Ponadto z dniem 1 grudnia 2021 r. weszły w życie rozporządzenia wykonawcze w przedmiocie:
 1. Sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego (Dz. U. 2021 poz. 1839),
 2. Trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych (Dz. U. 2021, poz. 1838),
 3. Sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania, a także zbioru dokumentów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 2021, poz. 2152),
 4. Sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu restrukturyzacyjnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego (Dz. U. 2021 poz. 1822),
 5. Sposobu i trybu prowadzenia, a także udostępniania akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu (Dz. U. 2021, poz. 2118),
 6. Sposobu i trybu prowadzenia akt oraz zbioru dokumentów, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (Dz. U. 2021 poz. 2032),
 7. Trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych (Dz. U 2021 poz.1954),
 8. Sposobu i trybu prowadzenia akt do zgłoszeń wierzytelności oraz zbiór dokumentów, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów (Dz. U 2021 poz. 2170),
 9. Sposobu zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. 2021 poz. 2173).

Znowelizowano także inne akty prawne dotyczące biurowości sądowej – Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych i Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (tzw. instrukcja sądowa).

Ponadto, w związku z wdrożeniem systemu teleinformatycznego przygotowane zostały instrukcje obsługi i uruchomiono centrum wsparcia: https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/ext/

Czytaj więcej w naszym serwisie:

https://orestrukturyzacji.pl/2022/01/24/glosowanie-nad-ukladem-w-postepowaniu-restrukturyzacyjnym/

Objęcie układem wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo po nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje