Co może syndyk upadłej SKOK

Co może syndyk upadłej SKOK

Sąd Najwyższy (SN) orzekł, że syndyk nie może domagać się wyrównania różnicy między wkładem zadeklarowanym a wpłaconym od członka upadłej SKOK.

Rozstrzygnięcie to dotyczy sprawy, którą wytoczył syndyk upadłej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) przeciwko jednemu z jej członków. Podpisał on deklarację członkowską, ale wkład członkowski opłacił tylko w części. Po trzech latach przestał być członkiem kasy. Rok później SKOK ogłosiła upadłość, a syndyk w pozwie zażądał uregulowania długu wobec kasy. Sąd I instancji oddalił jego powództwo z powodu przedawnienia. Syndyk złożył apelację a sąd II instancji zwrócił się z pytaniem do SN o charakter prawny roszczenia oraz termin przedawnienia tego typu roszczeń.

W odpowiedzi SN wydał uchwałę, w której stwierdził m.in., że: syndyk nie może domagać się od byłego członka SKOK wyrównania różnicy między wkładem zadeklarowanym a płaconym. Ponadto SN uznał, że członkowie SKOK uczestniczą w stratach bilansowych kasy na zasadach określonych w uchwale walnego zgromadzenia. Stwierdził też, że roszczenie SKOK o spełnienie przez byłych członków świadczenia pieniężnego z tytułu ich uczestnictwa w stratach bilansowych staje się wymagalne w momencie wezwania ich do spełnienia tego świadczenia. W przypadku takich roszczeń członkowie kasy mają status konsumenta.

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8400454,skok-upadlosc-firmy-syndyk-masy-upadlosciowej.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje