Pre-pack nie zawsze chroni pracowników

Pre-pack nie zawsze chroni pracowników

Przygotowana likwidacja nie zapewni ochrony pracownikom, jeśli jest uregulowana krajowymi przepisami ustawowymi albo wykonawczymi.

Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Sprawa dotyczyła pracowników z Holandii, którzy byli zatrudnieni w holdingu działającym w branży handlowej. Firma z powodu dużych strat i nałożonej na nią kary przez Komisję Europejską, postanowiła skorzystać z procedury pre-pack, czyli przygotowanej likwidacji. Polega ona na sprzedaży zadłużonego przedsiębiorstwa albo jego części. W efekcie dwóch nabywców przejęło zdecydowaną większą część holdingu wraz z pracownikami. Kadra dostała jednak mniej korzystne warunki pracy. Związek zawodowy zaskarżył wyrok ogłaszający upadłość dawnej grupy. Sąd uznał jednak, że upadłość była nieunikniona. Stwierdził też, że przejmującego nie wiązały warunki zatrudnienia obowiązujące przed przejęciem, ponieważ zostały spełnione przesłanki z art. 5 ust. 1 dyrektywy dotyczącej ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw lub ich części.

Związek zawodowy wniósł skargę kasacyjną do holenderskiego sądu najwyższego. Ten zawiesił postępowanie i zadał pytanie TSUE. Trybunał stwierdził, że zgodnie ze wspomnianym wcześniej art. 5 ochrona nie przysługuje pracownikom po warunkiem spełnienia łącznie trzech warunków. Po pierwsze musi być prowadzone postępowanie upadłościowe albo inna podobna procedura wobec zbywającego. Ponadto musi ono zostać wszczęte w celu likwidacji aktywów i powinno być nadzorowane przez właściwy organ publiczny. TSUE uznał, że te wymogi zostały spełnione. Zatrudnieni nie mają ochrony, o ile pre-pack regulują krajowe przepisy ustawowe albo wykonawcze.

Źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8412479,nabywca-nie-przejmuje-automatycznie-pracownikow-przejmowanej-spolki.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Informator dla frankowiczów

Sytuacja frankowiczów w związku z upadłością Getin Noble Bank

Pobierz informator

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje 

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.